Disclaimer

De gegevens welke zijn opgenomen op de website van Zanshin-Heemskerk worden enkel verstrekt als algemene informatie en bevatten geen juridisch of ander professioneel advies.

Zanshin-Heemskerk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook als gevolg van het gebruik van informatie welke is opgenomen in deze site.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zanshin-Heemskerk is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via Zanshin-Heemskerk.nl op enigerlei wijze te verspreiden.